Dobrovolnictví

POJĎTE S NÁMI POMÁHAT SENIORŮM A STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM!

Nejužitnější ze všech umění je umění být užitečný.
(Benjamin Franklin)

KDO JE DOBROVOLNÍK?

Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí.
Dobrovolníkem může být kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může poskytnout ostatním.
Dobrovolníkem v našem Domově se může stát fyzická osoba starší 15-ti let, která se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu.
(Dobrovolník nenahrazuje práci odborného personálu, ale na úrovni svých možností a schopností ji vhodně podporuje a doplňuje.)

„Dobrovolník je obyčejný člověk, který dělá neobyčejné věci.“

POSLÁNÍ A VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ V DOMOVĚ:

Posláním dobrovolnictví v Domově je vnášet do Domova více lidského kontaktu, posilovat duševní a duchovní pohodu klienta a jeho postoj k aktivní spolupráci při naplňování přání a osobních cílů.

Posláním dobrovolníka je přispět ke zvýšení kvality péče a biopsychosociálních potřeb klientů, zamezení jejich izolace a zkvalitnění návaznosti na další služby.

Snahou Domova je vytvořit fungující systém dobrovolnické činnosti tak, aby tato činnost doplňovala poskytované služby, zejména v oblasti volnočasových a zájmových aktivit, sociálně terapeutických a aktivizačních činností, při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a uspokojování duševních potřeb klientů.

CO MŮŽE DOBROVOLNÍK OČEKÁVAT?

 • praktické poznání sociálního sektoru a jeho specifik
 • navázání nových přátelských vztahů
 • získání nových zkušeností a dovedností
 • posun v životních hodnotách
 • změnu životního stylu
 • smysluplné vyplnění volného času
 • pocit užitečnosti

JAK DOBROVOLNÍK POMÁHÁ?

JEDNORÁZOVÉ AKCE
PRAVIDELNÉ AKTIVITY
a) skupinové programy
b) individuální programy

Náměty činností:

 • pravidelné a nepravidelné návštěvy, příležitostná i cílená setkávání (možné si připravit kulturní program či jednoduchou aktivitu – hra na hudební nástroj, stolní hry, čtení novin, procházka, …)
 • společník u lůžka, společník pro jednotlivce nebo skupinu
 • terapie za pomoci zvířat (např. canisterapie, felinoterapie, …)
 • čtení, povídání, předčítání
 • doprovod na vycházky, výlety, nákupy, kulturní programy, za potřebami klientů (kadeřnictví, úřad, …)
 • pomoc vozíčkářům, pomoc klientům s různým druhem handicapu (zapojení do života)
 • pomoc při přípravě a organizaci akcí pořádaných Domovem – zábavy, sportovní akce, výlety, doprovody, …
 • vedení zájmové aktivity (zpívání, dramatický kroužek, různé techniky, modelování, aranžování, malování, pohybové aktivity, trénování paměti, společenské hry, cvičení, …)
 • práce s počítačem
 • duchovní služby
 • další volnočasové aktivity
 • zlepšování životního prostředí (výzdoba)
 • akademie volného času (cyklus pravidelných přednášek a činností)
 • … apod. (na základě domluvy s koordinátorem)

Zaujala Vás myšlenka dobrovolnictví?
Zbývá Vám trocha volného času?
Rádi by jste ho využili ku prospěchu lidem, kteří to potřebují?

Pokud ano, neváhejte a dejte nám o sobě vědět! Vyplňte dotazník dobrovolníka, kontaktujte koordinátorku a domluvte si s ní schůzku. Na základě tohoto dotazníku, pohovoru a předem daných vnitřních kritérií Domova dochází k výběru dobrovolníků, s kterými bude následně uzavřená Smlouva o dobrovolnické činnosti.

 

KONTAKT:

Bc. Jana Vajsarová DiS.
sociální pracovnice

mob.: 604 401 205
e-mail: jana.vajsarova@dd-vlasim.cz

—————————————————————————————

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ NA PODBLANICKU:

PLAKÁT – ke stažení
PROPAGAČNÍ MATERIÁL – ke stažení