Formulace veřejného závazku

Cílová skupina

Osoby starší 60-ti let se sníženou soběstačností, které mají nárok na starobní důchod z důvodu dosažení věku (rozhodující je věk nikoliv nárok na výplatu starobního důchodu) a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

POSLÁNÍ:

Posláním Domova ve Vlašimi je zajistit důstojný život seniorů se sníženou soběstačností v podmínkách co nejvíce se blížícím běžnému způsobu života vrstevníků.

CÍL SLUŽBY:

Cílem Domova je zajistit uživateli podmínky k důstojnému životu, podpořit ho v samostatnosti, soběstačnosti, aktivizovat ho nebo alespoň pomoci mu udržet jeho fyzické a psychické schopnosti. Zapojit uživatele do okolní společnosti, aby využíval běžně dostupné služby a žil obvyklým životem jako jeho vrstevníci.

Dílčí cíle:

 • Rozvíjet kvalitu péče, kvalitu stravování, ubytování a estetiky prostředí.
 • Zvyšovat odbornost pracovníků.
 • Podporovat společenské kontakty uživatelů.
 • Spokojenost uživatelů s poskytovanou sociální službou.
 • Rozvoj dobrovolnictví.

ZÁSADY:

 • zachování lidské důstojnosti
 • individuální, ohleduplný, vstřícný a laskavý postoj k uživatelům
 • respekt práv a možnost volby uživatelů
 • zachování maximální míry samostatnosti a nezávislosti uživatelů
 • podpora kontaktů a přirozených vazeb uživatelů
 • úcta ke stáří
 • odbornost pracovníků

Poskytované činnosti

POSKYTNUTÍ UBYTOVÁNÍ

Domov poskytuje časově neomezenou službu pro 104 uživatelů. Uživatelé mohou být ubytováni v nadstandardním pokoji (celkem 1), v jednolůžkovém pokoji (celkem 14), dvoulůžkovém pokoji (celkem 35), třílůžkovém pokoji (celkem 5) a čtyřlůžkovém pokoji (celkem 1).
Vybavení pokojů je standardní (tj. lůžko, noční stolek, šatní skříň, botník, stůl, židle, lednička, umyvadlo se zrcadlem, signalizační zařízení). Sociální zařízení a toalety jsou vždy na každém patře.
Úhrada za pobyt se liší dle druhu pokoje a je stanovena vždy aktuálně platným vnitřním předpisem o úhradách.
Mezi další poskytované činnosti patří úklid, praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla či ošacení.

POSKYTNUTÍ STRAVY

Domov zajišťuje celodenní stravování (snídani, oběd, svačinu, večeři, popř. druhou večeři) přímo z kuchyně Domova. Zajištěná strava odpovídá věku uživatelů, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.
Uživatelé se mohou stravovat ve společných jídelnách nebo na vlastních pokojích. Všem uživatelům je na každém patře k dispozici jídelníček na tři týdny dopředu. Uživatelé mají možnost volby oběda ze tří variant.
Úhrada za stravu se liší dle druhu diety a je stanovena vždy aktuálně platným vnitřním předpisem o úhradách.
V rámci doplňkové činnosti Domov poskytuj také obědy cizím strávníkům – jejich cena je stanovena aktuálně platným vnitřním předpisem o úhradách.

POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU

Všem uživatelům jsou pracovníci nápomocni při:
– zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
– oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
– přesunu na lůžko nebo vozík
– vstávání z lůžka, ulehání, změně poloh
– podávání jídla a pití
– prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřních i vnějším prostoru
Každý uživatel je povinen dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zaplatit za poskytování péče částku ve výši svého přiznaného příspěvku na péči.

POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU

Pracovníci jsou nápomocni při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty a při použití WC.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

Pracovníci se snaží o podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů. Pomáhají při obnovení nebo upevnění kontaktu uživatele s jeho rodinou. Pomáhají a podporují uživatele při dalších aktivitách podporujících jejich sociální začleňování.

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI

Domov nabízí takové socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, které podporují jejich sociální začleňování.

AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

Domov svým uživatelům nabízí volnočasové a zájmové aktivity. Pomáhá při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím uživatele. Pracovníci Domova jsou přítomni při nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností uživatele.

POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

V případě zájmu pracovníci pomáhají při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatele.

Další poskytované činnosti:

OŠETŘUJÍCÍ A ZDRAVOTNICKÁ PÉČE

Základní ošetřující a zdravotnická péče je poskytována v nepřetržitém provozu přímo pracovníky Domova. Pracovníci pravidelně sledují potřeby a zdravotní stav všech uživatelů. Lékařská péče je buď poskytována prostřednictvím smluvně sjednaných lékařů nebo prostřednictvím jiných lékařů dle volby uživatele. Odborná ošetření jsou zajišťována dle potřeb uživatelů. Při zhoršení zdravotního stavu je uživatelům zajištěna rychlá lékařská pomoc.

BEZPEČNÁ ÚSCHOVA FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ A OSOBNÍCH CENNOSTÍ

Uživatelé si mohou své peněžní prostředky uložit na vkladní knížku nebo na depozitní účet. Také si mohou dát osobní cennosti do úschovy.

NÁKUPY

Po vzájemné domluvě jsou uživatelům Domova zajišťovány nákupy dle jejich přání a potřeb, a to přímo pracovníky Domova.

KADEŘNICTVÍ, PEDIKÚRA, HOLENÍ

Na přání uživatele zajišťuje Domov také kadeřnické služby, pedikúru a holení