Informace pro zájemce

V případě, že máte ve svém okolí někoho, kdo by rád využíval sociální služby poskytované Domovem, máme pro Vás několik informací:

Náš Domov má stanoveno poslání, cílovou skupinu, cíl služby, zásady a druhy poskytovaných služeb. (více odkaz FORMULACE VEŘEJNÉHO ZÁVAZKU). V případě zájmu o Domovem poskytovanou sociální službu kontaktujte sociální pracovnici (e-mailem, telefonicky, poštou nebo osobně). Ta Vám ráda sdělí potřebné informace a pokud budete mít zájem, prostory Domova Vás provede.

NÁLEŽITOSTI POTŘEBNÉ PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

_____________________________________

DOPORUČENÝ SEZNAM VYBAVENÍ