Vítejte na stránkách Domova ve Vlašimi,
poskytovatele sociálních služeb!

 

Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb je příspěvkovou organizací. Do provozu byl uveden ze zrekonstruované budovy bývalé nemocnice, a to dne 28. dubna 1998. 

Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb (dále jen Domov) poskytuje sociální službu dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vztahující se na DOMOV PRO SENIORY.

Zřizovatelem Domova je Středočeský kraj.

Kapacita Domova je pro 104 uživatelů. 

Objekt Domova se nachází v centru města Vlašimi – v dosažitelnosti služeb i obchodní sítě.

Budova Domova je třípodlažní. V suterénu se nachází kaple, prádelna, dílna údržby, šatny zaměstnanců, kotelna a kuchyň včetně skladů. V přízemí Domova se pak nachází kanceláře provozního a sociálního úseku Domova, kavárnička a pokoje uživatelů. V dalších podlažích jsou pak umístěny pokoje uživatelů, sociální zařízení a toalety. Vstup do budovy je bezbariérový a pro snadnější dopravu slouží dva výtahy.

Moderní vybavení společně s poskytovanými službami umožňuje uživatelům Domova vést plnohodnotný a aktivní život. Služby v Domově poskytuje kvalifikovaný a zkušený personál.

________________________________________________________________

Naše organizace se zúčastnila Individuálního projektu Středočeského kraje „Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji“ s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00049. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků.

 

image

 ________________________________________________________________

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY – ke stažení zde

 

Fotogalerie z proběhlých akcí

 

Plánované akce

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
po rozkliknutí zde

 VYSTOUPENÍ DĚTÍ
MŠ Velíšská
Úterý 9. května 2017
od 10,00 hodin
(jídelna I. patro)

“ VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ“
Hudební a umělecká agentura
Petra Kubce
Pátek 22. prosinec 2017
od 13,30 hodin

(jídelna I. patro)

 

 

PEDIKÚRA

Středa 3. 5. 2017
od 9,00 hodin

Pátek 5. 5. 2017
od 9,00 hodin

KADEŘNICE

-

Odkazy

Zřizovatel:

Partneři: