Vítejte na stránkách Domova ve Vlašimi,
poskytovatele sociálních služeb!

 

Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb je příspěvkovou organizací. Do provozu byl uveden ze zrekonstruované budovy bývalé nemocnice, a to dne 28. dubna 1998. 

Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb (dále jen Domov) poskytuje sociální službu dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vztahující se na DOMOV PRO SENIORY.

Zřizovatelem Domova je Středočeský kraj.

Kapacita Domova je pro 104 uživatelů. 

Objekt Domova se nachází v centru města Vlašimi – v dosažitelnosti služeb i obchodní sítě.

Budova Domova je třípodlažní. V suterénu se nachází kaple, prádelna, dílna údržby, šatny zaměstnanců, kotelna a kuchyň včetně skladů. V přízemí Domova se pak nachází kanceláře provozního a sociálního úseku Domova, kavárnička a pokoje uživatelů. V dalších podlažích jsou pak umístěny pokoje uživatelů, sociální zařízení a toalety. Vstup do budovy je bezbariérový a pro snadnější dopravu slouží dva výtahy.

Moderní vybavení společně s poskytovanými službami umožňuje uživatelům Domova vést plnohodnotný a aktivní život. Služby v Domově poskytuje kvalifikovaný a zkušený personál.

________________________________________________________________

Naše organizace se zúčastnila Individuálního projektu Středočeského kraje „Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji“ s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00049. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků.

 

image

 ________________________________________________________________

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY – ke stažení zde

 

Fotogalerie z proběhlých akcí

 

Plánované akce

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
po rozkliknutí zde

“ VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ“
Hudební a umělecká agentura
Petra Kubce
Pátek 22. prosinec 2017
od 13,30 hodin

(jídelna I. patro)

 

 

PEDIKÚRA

Pondělí 5. 6. 2017
od 9,00 hodin

Pondělí 12. 6. 2017
od 9,00 hodin

KADEŘNICE

Pondělí 1. 6. 2017
od 9,00 hodin

Odkazy

Zřizovatel:

Partneři: